รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
        • ทุนการศึกษา 100,000 บาท
        • ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และใบประกาศเกียรติคุณ
        • ของรางวัลอื่นๆ จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
       • ทุนการศึกษา 50,000 บาท
       • ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อม ใบประกาศเกียรติคุณ
       • ของรางวัลอื่นๆ จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
       • ทุนการศึกษา 20,000 บาท
       • ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใบประกาศเกียรติคุณ
       • ของรางวัลอื่นๆ จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
       • ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท
       • ใบประกาศเกียรติคุณ
       • ของรางวัลอื่นๆ จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

               

กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่ จังหวัด
  คอรส์อบรม
29 พฤศจิกายน 2561
  โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ต
นครนายก
  แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
30 พฤศจิกายน 2561
  โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ต
นครนายก
  พิธีพระราชทานรางวัล
  กำหนดภายหลัง
  กำหนดภายหลัง
กำหนดภายหลัง
  ทำกิจกรรม CSR
 1 ธันวาคม 2561
  กำหนดภายหลัง
นครนายก