รอบชิงชนะเลิศ และการแข่งขัน

แนวทางขั้นตอน และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
   • ให้ผู้แข่งขันจำนวน 55 คนจากทั่วประเทศ เข้าค่ายทำกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน นอกจากนั้นมีการทำโครงการเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจในการทำโครงการปลูกปัญญาสอนหนังสือและการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา
   • ในวันแรกของการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับสายสัญญาณ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ Fiber Optic ให้ผู้แข่งขันได้มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยี และทดลองเข้าหัวไฟเบอร์ ออฟติค ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในโจทย์ของการแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันแข่งขันวันที่สอง
โจทย์ในการแข่งขันรอบสุดท้าย
   • การแข่งขันในเรื่องของความเร็วในการเข้าหัวทั้ง UTP และ Fiber Optic
   • ผู้ที่มีโอกาสชนะในการแข่งขันมองที่เรื่องของคุณภาพในการหัวและความเร็วเป็นหลัก